Slider phụ 1 Slider phụ 2

Bí mật của những người mắc chứng “nghiện sex”

22/12/2015 | 16:03
Nói về những người mắc chứng “cuồng dâm” chúng ta thường ngầm hiểu đó là những người có ham muốn tình dục cao và nhu cầu “được thỏa mãn” cao hơn mức tiêu chuẩn. Tuy nhiên, căn nguyên ...