Slider phụ 1 Slider phụ 2

Nhận định chính xác thời điểm bạn gái rụng trứng

02/03/2016 | 14:55
Xác định chính xác thời điểm rụng trứng là một trong những điều kiện để chị em có thể dễ dàng thụ thai theo mong muốn. Tuy nhiên vòng kinh không đều và bị chi phối bởi nhiều yếu tố cho nên việc tính ngày rụng trứng gần như không khả thi với số đông.