Slider phụ 1 Slider phụ 2

Khi phụ nữ bị “bỏ đói’ chuyện ấy

02/03/2016 | 13:48
Không chỉ đàn ông mà ngay cả phụ nữ khi lâu ngày không được đáp ứng “chuyện ấy” đều có thể gặp phải những biểu hiện tiêu cực trên cả phương diện sức khỏe và tinh thần.