Slider phụ 1 Slider phụ 2

Phụ nữ tuổi 40, tình dục chỉ mới bắt đầu

01/03/2016 | 16:07
Một công trình nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Đại học British, Columbia đã phát hiện ra một điều cực kì bất ngờ và lý thú, rằng với tuổi 40 ở phụ nữ , cuộc sống tình dục chỉ mới bắt đầu.