Slider phụ 1 Slider phụ 2

Xuất tinh muộn: Những điều cần biết

05/04/2016 | 09:26
Chẳng thể “cán đích” do xuất tinh sớm đã đành nhưng những chàng đợi mãi mà “súng” không “nhả đạn” do xuất tinh muộn cũng khổ sở chẳng kém. Chẳng ai lấy làm vui cho được khi “chinh chiến” đến bơ phờ rồi mà “súng ống” vẫn chưa chịu khai hỏa.