Slider phụ 1 Slider phụ 2

Đừng nhầm lẫn thuốc kích dục nữ và thuốc tăng cường sinh lý!

11/04/2018 | 14:13
Những lời mời chào có cánh đầy rẫy trên mạng về thuốc kích dục nữ, hiệu quả kích thích ham muốn yêu cao độ khiến nhiều người đang vô tình nhầm lẫn sản phẩm nguy hại này với các loại thuốc tăng cường sinh lý, dẫn đến lạm dụng gây hậu họa nghiêm trọng.