Slider phụ 1 Slider phụ 2

Phụ nữ có xu hướng giả vờ đạt cực khoái

15/01/2016 | 11:33
Một cuộc khảo sát quốc gia về sức khỏe và hành vi tình dục tại Viện Kinsey, Trường đại học Indiana (Mỹ) chỉ ra sự thật bất ngờ về xu hướng giả vờ cực khoái ở nữ giới.