Slider phụ 1 Slider phụ 2

Vì sao đàn ông hay nghĩ đến “chuyện ấy”?

23/12/2015 | 08:44
Trung bình cứ 6 giây người đàn ông lại nghĩ tới sex một lần, điều này có sự khác biệt rất lớn với nữ giới. Lý do vì đâu mà cánh mày râu lại hay tơ tưởng tới “chuyện ấy” đến vậy?