Slider phụ 1 Slider phụ 2

Xuất tinh nhưng không “khoái” – vì đâu nên nổi?

05/04/2020 | 09:12
Không chỉ giúp giải phóng tinh binh, xuất tinh còn là một trong những điều kiện tiên quyết giúp quý ông “lên đỉnh”. Tuy nhiên có không ít trường hợp dù đã chiến binh đã xuất trận mà chàng vẫn không “khoái”.