Slider phụ 1 Slider phụ 2

Thân hình bạn là quả táo, quả lê hay đồng hồ cát ?

Không phải mọi người đều có phương pháp luyện tập để giảm cân giống nhau. Bởi với mỗi thân hình, lượng mỡ tập trung vào những vị trí khác nhau. Hãy xem bạn thuộc nhóm thân hình nào ở dưới đây?

Ảnh banner Thân hình bạn là quả táo, quả lê hay đồng hồ cát ?
Nội dung (*): (vui lòng viết tiếng việt có dấu)

  Thiet ke website pro